UDCORRE
Tempada: 2016
Campus: Deportes - Campus Ferrol

Bloque: EXERCICIO E SAÚDE
Tipo: UDCorre

Instalacións onde se imparte:
Nome Usuarios Abonos Importe
UDC Corre Aboados FAMILIARES,ALUMNOS,PYC,PDI,PAS 35,00 €
UDC Corre Non Universitarios NO UNIVERSITARIOS 70,00 €
LUNS E MÉRCORES 18:30 A 19:30 H:  
- Horarios: LUN,MIE de 18:30 a 19:30
- Lugar: Única
INFORMACIÓN
O obxetivo é iniciar aos usuarios da UDC á carreira.

Ensinarémoslle tanto a técnica da carreira como o adestramento para todos aqueles que se inicien nesta modalidade deportiva.

Traballaremos dende a carreira, a técnica e os exercizos para corredores.

Damos tamén a posibilidade de realizar programacións personalizadas.

O punto de encontro será na entrada da Sala Fitness do Campus de Esteiro.

FOTOS