PILATES
Tempada: 2016
Campus: Deportes - Campus Ferrol

Bloque: EXERCICIO E SAÚDE
Tipo: Pilates

Instalacións onde se imparte:
Nome Usuarios Abonos Importe
ABOADO cuadrimestral FAMILIARES,ALUMNOS,PYC,PDI,PAS DEPORTES 42,50 €
Escola Pilates (Abonado) FAMILIARES,ALUMNOS,PYC,PDI,PAS DEPORTES 85,00 €
Non universitario cuadrimestral NO UNIVERSITARIOS 42,50 €
Pilates Non universitarios NO UNIVERSITARIOS MATRICULA 75,00 €
MARTES E XOVES DE 10:30 A 11:30 H:  
- Horarios: MAR,JUE de 10:30 a 11:30
- Lugar: Piscina de Batallones
MARTES E XOVES DE 18:30 A 19:30 H:  
- Horarios: MAR,JUE de 18:30 a 19:30
- Lugar: Aula Dunasport
INFORMACIÓN
Actividade que utiliza a combinación de diferentes disciplinas como o ioga e a ximnasia para lograr unha mellora na tonificación muscular. A maioría dos exercicios utilizan o
equilibrio e o control corporal xunto co control da respiración e a concentración para
conseguir esta tonificación.

FOTOS