PILATES
Tempada: 2020
Campus: Deportes - Campus A Coruña

Bloque: EXERCICIO E SAÚDE
Tipo: Pilates

Instalacións onde se imparte:
PERIODOS DE REALIZACIÓN
Periodo Inicio: Fin:
2º CUADRIMESTRE 10/02/2020 30/06/2020
ANUAL 16/09/2019 30/06/2020
Nome Usuarios Abonos Importe
Escola Pilates 2 h/semana (Abonado) FAMILIARES,ALUMNOS,PYC,PDI,PAS DEPORTES 90,00 €
Escola pilates 3 h/semana (abonado) FAMILIARES,ALUMNOS,PYC,PDI,PAS DEPORTES 135,00 €
Pilates 2 h/semana público en xeral NO UNIVERSITARIOS MATRICULA 159,00 €
Pilates 2º cuadrimestre 3 h/semana (abonados) FAMILIARES,ALUMNOS,PYC,PDI,PAS DEPORTES 67,50 €
Pilates 2º cuadrimestre 3 h/semana (non universitarios) NO UNIVERSITARIOS MATRICULA 119,00 €
Pilates 3 h/semana público en xeral NO UNIVERSITARIOS MATRICULA 238,00 €
Pilates. 2º cuadrimestre 2 h/semana. Abonados FAMILIARES,ALUMNOS,PYC,PDI,PAS DEPORTES 45,00 €
Pilates. 2º cuadrimestre 2 h/semana. Non Universitarios NO UNIVERSITARIOS MATRICULA 79,50 €
LUNS E MÉRCORES DE 19:30 A 20:30 H. (TATAMI. 2H/SEMANA):  
- Horarios: LUN,MIE de 19:30 a 20:30
- Lugar: Tatami
LUNS, MÉRCORES E VENRES 9:30 A 10:30H (TATAMI. 3H/SEMANA):  
- Horarios: LUN,MIE,VIE de 9:30 a 10:30
- Lugar: Tatami
MARTES E XOVES 17:00 A 18:00H (TATAMI. 2H/SEMANA):  
- Horarios: MAR,JUE de 17:00 a 18:00
- Lugar: Tatami
MARTES E XOVES DE 15:30 A 16:30 (AULA NAÚTICA. 2H/SEMANA):  
- Horarios: MAR,JUE de 15:30 a 16:30
- Lugar: Aula Náutica
INFORMACIÓN
Pilates é un conxunto de exercicios cuxa finalidade é exercitar o corpo e
a mente mediante unha práctica que combina as tradicións oriental e
occidental. Pretende mellorar a condición física, aumentar a propia capacidade
de control e concentración. Trátase dun método que pretende reforzar a
musculatura e aumentar tanto o control como a forza muscular, así como a
flexibilidade, mediante un abano de exercicios baseados en diferentes posturas
e a súa combinación.

FOTOS