MONITOR DE ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE
Tempada: 2020
Campus: Deportes - Campus A Coruña

Bloque: FORMACIÓN
Tipo: Cursos de formación

Instalacións onde se imparte:
PERIODOS DE REALIZACIÓN
Periodo Inicio: Fin:
ANUAL 25/01/2020 29/03/2020
Nome Usuarios Abonos Importe
Monitor/a de actividades de tempo libre (Abonados). A pagar 270,00 € á Escola de Tempo Libre UDC (100 € no 1º prazo e 170 € no 2ª prazo) FAMILIARES,ALUMNOS,PYC,PDI,PAS DEPORTES 0,00 €
Monitor/a de actividades de tempo libre (Non Universitarios). A pagar 300,00 € á Escola de Tempo Libre UDC (100 € no 1º prazo e 200 € no 2º prazo) NO UNIVERSITARIOS MATRICULA 0,00 €
MONITOR DE ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE:  
- Horarios: SAB,DOM de 9:00 a 21:00
- Lugar: UNICA
INFORMACIÓN
Previamente o usuario deberá pagar o Abono Deporte (30 €, comunidade universitaria) ou a Matrícula (60 €, público en xeral).

O estado de reserva implica preinscrición (a reserva non implica que xa non queden prazas).

O prazo de reserva de praza para os non universitarios comezará o 1 de outubro.

Impartido pola escola de tempo libre da UDC e homologado pola Xunta de Galicia. Concedido o recoñecemento de 1 crédito por cada 15 h, ata un máximo de 12 créditos para o alumnado de Grao que supere a fase teórico-práctica.

No caso de superar o curso e as prácticas se terá acceso ao título de Monitor/a de Actividades de Tempo Libre.

Para máis información ou preinscripción tamén poden dirixirse ao correo electrónico etl.deportes@udc.es

Horario: sábados e domingos de 9 a 14 e de 16 a 21 horas.

Datas:

- Xaneiro: 25 e 26
- Febreiro: 1,2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 e 29
- Marzo: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 e 29

Condicións xerais:

-Prezo (a pagar á Escola de Tempo Libre da UDC):
*Comunidade universitaria: 270 € (100 € no primeiro prazo de pago e 170 € no segundo prazo)
*Público en xeral: 300 € (100 € no primeiro prazo de pago e 200 € no segundo prazo).
-Unha vez aberto o prazo de pagamento, o alumnado deberá presentar a seguinte documentación nas oficinas da Área de Deportes:
*Ficha de inscrición debidamente cuberta (facilítase nas oficinas da Área de Deportes)
*Fotografía tamaño carné en color
*Fotocopia do Título da ESO, Graduado Escolar ou superior. Acéptase a fotocopia da matrícula da UDC.
*Fotocopia do DNI por ámbalas dúas partes.Dentro das 200 horas da fase teórico-práctica do curso van incluídas dúas xornadas de acampada e unha xornada de ruta de sendeirismo.
FOTOS