EXERCICIO E SOLO PELVIANO
Tempada: 2020
Campus: Deportes - Campus A Coruña

Bloque: EXERCICIO E SAÚDE
Tipo: Exercicio e Solo Pelviano

Instalacións onde se imparte:
PERIODOS DE REALIZACIÓN
Periodo Inicio: Fin:
2º CUADRIMESTRE 10/02/2020 30/06/2020
ANUAL 16/09/2019 30/06/2020
Nome Usuarios Abonos Importe
Exercicio e Solo Pelviano comunidade universtaria (Abonados) FAMILIARES,ALUMNOS,PYC,PDI,PAS DEPORTES 85,00 €
Exercicio e Solo Pelviano non universitarios (Matrícula) NO UNIVERSITARIOS MATRICULA 148,00 €
MARTES E XOVES 16:00 - 17:00 H (AULA EDIFICIO NORMAL):  
- Horarios: MAR,JUE de 16:00 a 17:00
- Lugar: UNICA
- Inscricións Periodo Usuarios Fin de Prazo
INSCRICIÓN ANUAL Os Usuarios: 'FAMILIARES,ALUMNOS,PYC,PDI,PAS,NO UNIVERSITARIOS' Dende O '29/10/2019'
INFORMACIÓN
Actividade dirixida á muller.

Desenvólvese no marco da saúde a prevención e o benestar da muller. Poñeranse en práctica exercicios para activar, tonificar e mover todo o corpo, implicando conscientemente a musculatura do solo pelviano

A toma de conciencia do solo pelviano para localizalo, entendelo e recoñecelo permitirá a cada muller identificar as súas debilidades e así activalo mellorando o seu estado. Isto repercutirá na súa mellor calidade de vida, unha mellor condición física, así como unha prevención e mellora de disfuncións como incontinencias, prolapsos, sexualidade e problemas de costas.

As mulleres deportistas beneficiaranse nos seus adestramentos do coñecemento da protección da musculatura perineal.

FOTOS