ADESTRAMENTO PERSOAL
Tempada: 2020
Campus: Deportes - Campus A Coruña

Bloque: EXERCICIO E SAÚDE
Tipo: Adestramento Persoal

Instalacións onde se imparte:
PERIODOS DE REALIZACIÓN
Periodo Inicio: Fin:
1º Cuadrimestre 16/09/2019 07/02/2020
2º Cuadrimestre 10/02/2020 30/06/2020
Nome Usuarios Abonos Importe
Personal Training (Cuadrimestre) FAMILIARES,ALUMNOS,PYC,PDI,PAS DEPORTES 120,00 €
08:00 A 9:15:  
- Horarios: LUN,MAR,MIE,JUE de 8:00 a 9:15
- Lugar: unica, UNICA, Tatami
- Inscricións Periodo Usuarios Fin de Prazo
RENOVACION 2º Cuadrimestre Os Usuarios: 'FAMILIARES,ALUMNOS,PYC,PDI,PAS' Dende O '21/01/2020' Ata O '28/01/2020'
09:15 A 10:30:  
- Horarios: LUN,MAR,MIE,JUE de 9:15 a 10:30
- Lugar: unica, UNICA, Tatami
- Inscricións Periodo Usuarios Fin de Prazo
RENOVACION 2º Cuadrimestre Os Usuarios: 'FAMILIARES,ALUMNOS,PYC,PDI,PAS' Dende O '21/01/2020' Ata O '28/01/2020'
10:30 A 11:45:  
- Horarios: LUN,MAR,MIE,JUE de 10:30 a 11:45
- Lugar: unica, UNICA, Tatami
- Inscricións Periodo Usuarios Fin de Prazo
RENOVACION 2º Cuadrimestre Os Usuarios: 'FAMILIARES,ALUMNOS,PYC,PDI,PAS' Dende O '21/01/2020' Ata O '28/01/2020'
14:00 A 15:15:  
- Horarios: LUN,MAR,MIE,JUE de 14:00 a 15:15
- Lugar: unica, UNICA, Tatami
- Inscricións Periodo Usuarios Fin de Prazo
RENOVACION 2º Cuadrimestre Os Usuarios: 'FAMILIARES,ALUMNOS,PYC,PDI,PAS' Dende O '21/01/2020' Ata O '28/01/2020'
15:15 A 16:30:  
- Horarios: LUN,MAR,MIE,JUE de 15:15 a 16:30
- Lugar: unica, UNICA, Tatami
- Inscricións Periodo Usuarios Fin de Prazo
RENOVACION 2º Cuadrimestre Os Usuarios: 'FAMILIARES,ALUMNOS,PYC,PDI,PAS' Dende O '21/01/2020' Ata O '28/01/2020'
16:30 A 17:45:  
- Horarios: LUN,MAR,MIE,JUE de 16:30 a 17:45
- Lugar: unica, UNICA, Tatami
- Inscricións Periodo Usuarios Fin de Prazo
RENOVACION 2º Cuadrimestre Os Usuarios: 'FAMILIARES,ALUMNOS,PYC,PDI,PAS' Dende O '21/01/2020' Ata O '28/01/2020'
17:45 A 19:00:  
- Horarios: LUN,MAR,MIE,JUE de 17:45 a 19:00
- Lugar: unica, UNICA, Tatami
- Inscricións Periodo Usuarios Fin de Prazo
RENOVACION 2º Cuadrimestre Os Usuarios: 'FAMILIARES,ALUMNOS,PYC,PDI,PAS' Dende O '21/01/2020' Ata O '28/01/2020'
INFORMACIÓN
Con esta actividade, a Área de Deportes quere prestar un servizo de prescrición de exercicio físico para a saúde, seguro, eficaz e eficiente que reduce o risco de sufrir lesións e maximiza os resultados positivos.

Os adestradores persoais son profesionais da actividade física e o deporte que prescriben exercicio dun xeito individualizado tendo en conta os obxectivos que persigan os usuarios: saúde, rendemento, adestramento funcional.

A inscrición nun horario determinado será provisional, quedando condicionada a súa aceptación á entrevista persoal co monitor/a.

Os fillos/as abonados da comunidade universitaria deberán ter cumpridos 18 anos na data de comezo da actividade.

A inscrición no servizo de Personal Training dará dereito ao uso libre da sala de musculación en calquera horario de apertura da instalación, a maiores do horario co adestrador persoal.
Horarios:
2 sesións semanais (75 min/sesión) cun máximo de 6 usuarios na mesma hora + 1 sesión/semanal de hipopresivos (1h).
Mañá: 8:00 a 11:45 h
Tarde: 14:00 a 19:00 h
Hipopresivos:
- mañá (martes, xoves ou venres das 9:30 ás 10:30 h no tatami do campus de Elviña)
- ou tarde (luns ou mércores das 19:30 ás 20:30 h na Aula Náutica do dique de abrigo)

FOTOS