ADESTRADOR PERSOAL
Tempada: 2020
Campus: Deportes - Campus Ferrol

Bloque: EXERCICIO E SAÚDE
Tipo: Adestramento Persoal

Instalacións onde se imparte:
PERIODOS DE REALIZACIÓN
Periodo Inicio: Fin:
Cuadrimestre 1 16/09/2019 09/02/2020
Cuadrimestre 2 11/02/2020 19/07/2020
Nome Usuarios Abonos Importe
ABOADO CUATRIMESTRE PERSONAL TRAINING FAMILIARES,ALUMNOS,PYC,PDI,PAS DEPORTES 120,00 €
14:30 A 15:45:  
- Horarios: LUN,MIE de 14:30 a 15:45
- Lugar: Única
- Inscricións Periodo Usuarios Fin de Prazo
RENOVACION Cuadrimestre 2 Os Usuarios: 'FAMILIARES,ALUMNOS,PYC,PDI,PAS' Dende O '21/01/2020' Ata O '29/01/2020'
16:00 A 17:15:  
- Horarios: LUN,MIE de 16:00 a 17:15
- Lugar: Única
- Inscricións Periodo Usuarios Fin de Prazo
RENOVACION Cuadrimestre 2 Os Usuarios: 'FAMILIARES,ALUMNOS,PYC,PDI,PAS' Dende O '21/01/2020' Ata O '29/01/2020'
17:15 A 18:30:  
- Horarios: LUN,MIE de 17:15 a 18:30
- Lugar: Única
- Inscricións Periodo Usuarios Fin de Prazo
RENOVACION Cuadrimestre 2 Os Usuarios: 'FAMILIARES,ALUMNOS,PYC,PDI,PAS' Dende O '21/01/2020' Ata O '29/01/2020'
8:30 A 9:45:  
- Horarios: LUN,MIE de 8:30 a 9:45
- Lugar: Única
- Inscricións Periodo Usuarios Fin de Prazo
RENOVACION Cuadrimestre 2 Os Usuarios: 'FAMILIARES,ALUMNOS,PYC,PDI,PAS' Dende O '21/01/2020' Ata O '29/01/2020'
INFORMACIÓN
Con esta actividade, a Área de deportes quere prestar un servizo de prescripción de exercicio físico para a saúde, seguro, eficaz e eficiente que reduce o risco de sufrir lesións e maximiza os resultados positivos.

Os adestrasdores personais son profesionais da actividade física e o deporte que prescriben exercicio dun xeito individualizado tendo en conta os obxetivos que persigan os usuarios: saúde, rendemento, recuperación funcional.

Os fillos/as abonados da comunidade universitaria deberán ter cumpridos 18 anos na data de comezo da actividade.

A inscrición no servizo de Adestramento Persoal dará dereito ao uso libre da sala fitness en calquera horario de apertura da instalación, a maiores do horario co adestrador persoal, así como a posibilidade de asistir á actividade de estiramentos

A inscrición nun horario determinado será provisional, quedando condicionada a súa aceptación á entrevista persoal do monitor/a.

FOTOS